เมื่อวันที่
10 พ.ค. 2022

ป้ายกำกับ

ประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลกรอบอัตรากำลัง


วันนี้ (9 พ.ค. 65) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองข้อมูลกรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ย้อนกลับ