เมื่อวันที่
19 ก.ค. 2021

ป้ายกำกับ

​ราชภัฏยะลา เร่งพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ YRU Guidance & Counseling Model


ราชภัฏยะลา เร่งพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ YRU Guidance & Counseling Model

วันนี้(19 ก.ค. 64) เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานประชุม“การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ YRU Guidance & Counseling Model ในโรงเรียนเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต้” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 6 ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี อาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมในครั้งนี้

การจัดประชุม“การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้ YRU Guidance & Counseling Model จัดขึ้นเพื่อพัฒนารูปแบบและศูนย์การเรียนรู้ “YRU Guidance & Counseling Model” และนำรูปแบบ “YRU Guidance & Counseling Model” พัฒนานักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงในจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการ ขณะนั้นมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 2 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2560 ขยายผลโครงการเป็นจำนวน 16 โรงเรียน และในปีงบประมาณ 2561จนปัจจุบัน มีโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนวทั้งสิ้น จำนวน 30 โรงเรียน โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคุณครูจากโรงเรียนเครือข่ายการแนะแนว เข้าร่วม จำนวน 60 คน

ย้อนกลับ