เมื่อวันที่
31 ก.ค. 2022

ป้ายกำกับ

​ราชภัฏยะลา ต้อนรับนักท่องเที่ยว เดินทางจากขบวนรถไฟสายพหุวัฒนธรรม


ม.ราชภัฏยะลา ต้อนรับนักท่องเที่ยว เดินทางจากขบวนรถไฟสายพหุวัฒนธรรม ภายใต้โครงการท่องเที่ยวชายแดนใต้กับโครงการการท่องเที่ยววิถีประสบการณ์ สัมผัสจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2022

วานนี้ ( 30 ก.ค. 65) มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา นำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร นักวิจัยโครงการวิจัยการยกระดับย่านการค้านิบงเพื่อการท่องเที่ยวด้วยทุนทางวัฒนธรรมสู่เมืองงามชายแดนใต้ และนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ ร่วมต้อนรับนักท่องเที่ยว จำนวน 135 คน ที่เดินทางมากับขบวนรถไฟสายพหุวัฒนธรรมจากสถานีรถไฟหาดใหญ่จะมาถึงสถานีรถไฟยะลา ภายใต้โครงการท่องเที่ยวชายแดนใต้กับโครงการการท่องเที่ยววิถีประสบการณ์ สัมผัสจังหวัดภาคใต้ชายแดน 2022 (Experience Tourism in Southern Border 2022) โดยได้รับเกียรติจากคุณยู่สิน จินตภากร รองนายกเทศมนตรีนครยะลา และคุณนิมุ มะกาเจ ร่วมถ่ายทอดเรื่องราวของจังหวัดยะลาแก่นักท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวนำร่องที่จัดขึ้นในครั้งนี้โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อมุ่งเน้นการจัดการท่องเที่ยวสัมผัสวิถีประสบการณ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ของดีประจำถิ่น วิถีชีวิต วิถีศรัทธา อาคาร อาหาร อาภรณ์ อารมณ์ กวีศิลป์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านเส้นทางรถไฟสายพหุวัฒนธรรม เริ่มต้นจากสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ - ปลายทางสถานีรถไฟสุไหงโก-ลก
ทั้งนี้นิทรรศการภาพถ่ายรถไฟ หนึ่งในผลผลิตจากโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลายังเปิดแสดงเพื่อต้อนรับนักวิ่งที่เข้าร่วมงานยะลามาราธอน ครั้งที่ 2 อีกด้วย

ย้อนกลับ