เมื่อวันที่
8 ม.ค. 2021

ป้ายกำกับ

รายการวันนี้ที่ราชภัฏได้รับเกียรติจากอธิการบดีร่วมดำเนินรายการ


วันนี้ (8 ม.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมรายการวันนี้ที่ราชภัฏ ออกอากาศทางสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเอฟเอ็ม 98.5 เมกกะเฮิร์ต ดำเนินรายการโดยคุณโสภิญญา ขุนภักดี ร่วมพูดคุยในหลายประเด็น อาทิเช่น การถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แด่พระเทพศีลวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดครัวทดสอบชิมอาหาร Food Street by YRU เพื่อยกระดับอาหารพื้นถิ่น สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงแรม @ INN YRU ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Day care/Caregiver มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา YRU Fresh Mart จำหน่ายสินค้าประชารัฐ และสินค้าตามโครงการราโชบายฯ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดการศึกษาระดับมัธยมชั้นปีที่ 1 ต้นแบบที่มีคุณภาพ สอนตาดีกา และศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรม สิ่งทอ แฟชั่น ชายแดนใต้ ณ สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 1

ย้อนกลับ