เมื่อวันที่
9 มิ.ย. 2021

ป้ายกำกับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการฉีดวัคซีน แอกตร้าเซเนก้า


อธิการบดี มรย. เยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้ารับการฉีดวัคซีน แอกตร้าเซเนก้า เข็มแรก

วันนี้ (09 มิ.ย. 64) เวลา 11.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และบุคลากร จำนวน 40 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แอกตร้าเซเนก้า เข็มแรก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลดการแพร่เชื้อโควิด 19 ตลอดจนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันการติดเชื้อเพิ่มในอนาคต ณ อาคารศรีนิบง ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ย้อนกลับ