เมื่อวันที่
23 ม.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​รองอธิการบดี มรภ.ยะลา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร และลาสิกขาพระภิกษุ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป


     รองอธิการบดี มรภ.ยะลา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและลาสิกขาพระภิกษุที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล  "เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ"

    วันนี้ (23 ม.ค.66) เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้มอบหมายให้ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นเกียรติเข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร และลาสิกขาพระภิกษุที่อุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาการเปรียญ วัดนิโรธสังฆาราม ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี พระเทพวชิรนายก เจ้าคณะจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และคณะสงฆ์  และได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ฯ

ย้อนกลับ