เมื่อวันที่
12 ม.ค. 2022

ป้ายกำกับ

สำนักวิทยบริการฯ มรย. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ


สำนักวิทยบริการฯ มรย. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล ตันสม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรศูนย์บรรณสารสนเทศ ลงพื้นที่เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยเฉลิมพระเกียรติฯ หมู่ที่ 8 บ้านไอร์จาดา ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  เมื่อวันนี้ 10 มกราคม 2565

ย้อนกลับ