เมื่อวันที่
1 ก.พ. 2023

ป้ายกำกับ

​สำนักงานประกันคุณภาพ มรย.ประชุมจัดทำแผนงานด้านประกันคุณภาพ


สำนักงานประกันคุณภาพ มรย.ประชุมจัดทำแผนงานด้านประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๗

วานนี้ (๓๑ ม.ค. ๒๕๖๖) เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดูก๊อง วิลเลจ อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำแผนงานด้านประกันคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๗ ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมี อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ ผู้บริหารและบุคลากรจาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม

    สำนักงานประกันคุณภาพ เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ทำหน้าที่เป็นหน่วยบริหารและดำเนินงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ย้อนกลับ