เมื่อวันที่
24 ม.ค. 2023

ป้ายกำกับ

สมาคมศิษย์เก่าไทย-อินโดนีเซีย เข้าพบรักษาราชการแทนอธิการบดี


วันนี้ (24 ม.ค. 66) เวลา 14.00 น. สมาคมศิษย์เก่าไทย-อินโดนีเซีย นำโดยนายยาซูลี บินดุเหล็ม นายกสมาคมสมาคมศิษย์เก่าไทย-อินโดนีเซีย พร้อมคณะ เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อร่วมหารือและพูดคุยกิจกรรมที่สนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมไปถึงพื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในประเทศอินโดนีเซีย

อีกทั้งยังกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดี ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาไทยที่จบการศึกษาจากประเทศอินโดนีเซีย เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

ย้อนกลับ