เมื่อวันที่
29 ก.ค. 2022

ป้ายกำกับ

​สนอ. ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนหน่วยงาน


สนอ. ราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมถอดบทเรียนหน่วยงาน หวังยกระดับงานด้านสนับสนุนสู่องค์กรมีคุณภาพอย่างมืออาชีพ

    สำนักงานอธิการบดี โดยงานการเจ้าหน้าที่ งานธุรการและสารบรรณ ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ จัดกิจกรรมถอดบทเรียนการดำเนินการเลือกสรร การพัฒนาและการฝึกอบรมบุคลากร ภายใต้โครงการพัฒนาการบริการบุคลากร เพื่อส่งเสริมกระบวนการบริหารงานบุคคลและระบบสารสนเทศ โดยมี ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานถอดบทเรียน พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง และบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุม ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมอนันญา รีสอร์ท เกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล โดยได้มีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนทางด้านการบริหารงานบุคคล งานกฏหมาย ระบบสารสนเทศ รวมถึงยกระดับมาตรฐานด้านการบริการบุคลากรในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อ

ย้อนกลับ