เมื่อวันที่
18 ก.พ. 2021

ป้ายกำกับ

สถาบันวิจัยฯ ราชภัฏยะลา เปิดตัวโครงการ “MASTER RESEARCH” เร่งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น


สถาบันวิจัยฯ ราชภัฏยะลา เปิดตัวโครงการ “MASTER RESEARCH” พัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วานนี้ (17 กุมภาพันธ์ 64) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดตัวโครงการ “MASTER RESEARCH” เส้นทางรับการสนับสนุนทุน งบ บกศ. 2565 และ งบ ววน. 2566 เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเป็นนักวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อการสนับสนุนทุน งบ บกศ. 2564 และ งบ ววน. 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานชี้แจงรายละเอียดและกรอบการวิจัย และมีผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจ้งโครงการทั้งแบบ Offline และ Online

สำหรับผู้สนใจสามารถดูการชี้แจงโครงการดังกล่าวย้อนหลังได้ที่ หน้าเพจ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ