เมื่อวันที่
24 พ.ย. 2022

ป้ายกำกับ

ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกิจกรรม Happy Soul


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา แกนนำอาสาสมัครศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และรายวิชาวิถีพุทธ ร่วมกิจกรรม Happy Soul โดยการปฏิบัติธรรมเนื่องในวันธรรมสวนะ สวดมนต์ จุดประทีปเพื่อเป็นพุทธบูชา นำโดยอาจารย์จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์ รองผู้อำนวยศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้ อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์วิทิต บัวปรอท อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวิถีพุทธ และนักศึกษา เพื่อเป็นการเริ่มต้นรับการเปิดภาคเรียนใหม่ด้วยการทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ผ่องใส สร้างสุขภายในด้วยตัวเราเอง ส่งผลให้มีสติและปัญญาที่ปลอดโปร่งในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวันต่อไป

ย้อนกลับ