เมื่อวันที่
4 ธ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

ศูนย์สหกิจศึกษาฯ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการและกำหนดสมรรถนะนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน


ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการและกำหนดสมรรถนะนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน

    เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2566 ศูนย์สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการและกำหนดสมรรถนะนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดพิธี พร้อมด้วย ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาระบบการศึกษาและการเรียนรู้ กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลา อดุลยศาสน์ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและคุณภาพบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา (ชั้น 3) อาคารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

    กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน แก่หน่วยงาน/สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและเอกชน เรื่องแนวทางของสถานประกอบการในการร่วมพัฒนาระบบสหกิจศึกษา โดยมี คุณเอกราช แก้วเขียว หัวหน้าฝ่ายสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับสถานประกอบการ จากการดำเนินงานสหกิจศึกษา และคุณพงศกร บัวงาม นิติกรชำนาญการ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยะลา เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ 

***********

ภาพ / ข่าว  : ศูนย์สหกิจศึกษาฯ

บก.ข่าว  : งานประชาสัมพันธ์ฯ

ย้อนกลับ