เมื่อวันที่
8 ก.พ. 2024

ป้ายกำกับ

​ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรย. จัดงาน“เทศกาลตรุษจีน”เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มรย. จัดงาน“เทศกาลตรุษจีน”เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน สังคมพหุวัฒนธรรม

   วันนี้ (8 ก.พ.67) เวลา 09.30 น. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรม“เทศกาลตรุษจีน” ภายใต้โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาได้มีส่วนร่วมเรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน ซึ่งอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรม” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาร่วมแต่งกายด้วยชุดวัฒนธรรรมจีน/เสื้อโทนสีแดง ณ พิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  พร้อมกันนี้ยังโดยได้รับเกียรติจาก คุณพิชิต วิลัยอัญชลี ผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน ภายในงานมีพิธีไหว้ตรุษจีน นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีน และบริการชุดจีนให้ถ่ายภาพ  

************

ภาพ/ข่าว  งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

ย้อนกลับ