เมื่อวันที่
24 ม.ค. 2023

ป้ายกำกับ

ศูนย์ส่งเสริมฯ ลงพื้นที่พบปะชุมชนหารือการดำเนินการโครงการ SDG 10 ตำบล จังหวัดยะลา


ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมฯ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยผู้นำชุมชน ในระหว่างวันที่ 12 – 16 มกราคม 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานทำข้อตกลงในการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับท้องถิ่น และบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน (SDGs) สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยมีเป้าหมายการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดยะลา จำนวน 10 ตำบล ประกอบด้วย 1. องค์การบริหารส่วนตำบลปุโรง 2. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยกระทิง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา 4. เทศบาลตำบลปะแต 5. องค์การบริหารส่วนตำบลลำใหม่ 6. องค์การบริหารส่วนตำบลลิดล 7. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ 8. เทศบาลตำบลบุดี 9. องค์การบริหารส่วนตำบลย๊ะต๊ะ 10. องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ

ทั้งนี้ 10 ตำบลเป้าหมายให้การตอบรับเป็นอย่างดี พร้อมร่วมบูรณาการการทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติตามโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ย้อนกลับ