ทีมนักวิจัยได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 and 2021 เข้าพบอธิการบดี


วันที่ (10 ม.ค.65) ดร.วาริษา วาแม (หัวหน้าโครงการฯ) นำทีมนักวิจัยและนักศึกษาโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2020 and 2021 สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยระดับสากล ประเภทโครงการเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) ภายใต้โครงการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วเพื่อชุมชนโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซลและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องรับรองมูลนิธิฯ 80 ปี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ทั้งนี้นักวิจัย ประกอบด้วย ดร.วาริษา วาแม (หัวหน้าโครงการฯ) ดร.ยุทธนา กาเด็ม ดร.อัจฉราพร ยกขุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์ และดร.เมธิยา หมวดฉิม

ย้อนกลับ