เมื่อวันที่
23 พ.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​ทีมนักวิจัย มรย. โชว์ผลงานพัฒนาสื่อแอนิเมชันสำหรับเด็กเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาถิ่นใต้


ทีมนักวิจัย มรย. โชว์ผลงานพัฒนาสื่อแอนิเมชันสำหรับเด็กเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาถิ่นใต้ (เจ๊ะเห) ผ่านตัวการ์ตูนนกเงือกซายัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัย ร่วมกับ อาจารย์มีนาระเด่น อาหมัด อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม และอาจารย์วรนาถ แซ่เซ่น ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โชว์ผลงานพัฒนาสื่อแอนิเมชันสำหรับเด็กเพื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาถิ่นใต้ (เจ๊ะเห) ผ่านตัวการ์ตูนนกเงือกซายัง ซึ่งเป็นตัวละครหลักในนิทานร่วมสมัยสามวัฒนธรรมชายแดนใต้ โดยนิทานประกอบด้วย ตอนลาซัง และตอนอีเกย เป็นการถ่ายทอดประเพณีและการละเล่นพื้นบ้านของชาวเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้เสียงพากษ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2565 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ดูลิงค์วีดีโอhttps://fb.watch/kHYkk3QyGw/?mibextid=Nif5oz

ย้อนกลับ