เมื่อวันที่
7 ก.พ. 2024

ป้ายกำกับ
ทูบีนัมเบอร์วัน

​ทูบีนัมเบอร์วัน มรย.ร่วมประชุมกับ วชช.ยะลา


 วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป รศ.วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต /รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมอาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม คณะทำงานศูนย์การเรียนรู้ TO BE NUMBER ONE จังหวัดชายแดนใต้ ประธานชมรม รองประธานชมรม และคณะกรรมการบริหารชมรม ร่วมประชุมกับ ผศ.สนธยา พลศรี รองผอ.วชช.ยะลา นางสาวศศิกาญจณ์ ชีถนอม ผอ.สำนักวิชาการ และอาจารย์ชื่นชีวัน บุญทัน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการประกวดนำเสนอผลการดำเนินงานปี 2567 ระดับภาคใต้ ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมไดม่อนพลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนยะลา ชั้น2

ย้อนกลับ