เมื่อวันที่
14 ต.ค. 2021

ป้ายกำกับ

วจก. ราชภัฏยะลา เดินหน้าประชาสัมพันธ์“โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3 จชต.


คณะวิทยาการจัดการ มรย. เดินหน้าประชาสัมพันธ์“โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3 จชต.” ในรายการวันนี้ที่ราชภัฏ ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท

วันนี้ (14 ต.ค. 64) เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.สุกฤษตา พุ่มแก้ว รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย อาจารย์อับบ๊าส พาลีเขตต์ ประธานหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3 จชต. เพื่อเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนต้นแบบ ชิงเงินรางวัล 2 แสนบาท ในรายการวันนี้ที่ราชภัฏ ออกอากาศทาง FM 98.5 MHz สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา / www.radio.yru.ac.th และ เพจ Yru Radio FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยคุณปัทมา เนียมบดี นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ 3 จชต. คาดว่าเยาวชนผู้เข้าอบรมสามารถเป็นต้นแบบการปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง และผู้นำในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสานต่อความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรม ส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเยาวชน ยุคเจนซี (Generation Z) และ เจนวาย (Generation Y) สู่การปฏิบัติจริง โดยเปิดรับเพียง 150 คนเท่านั้น ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่สังกัดสถานศึกษาและไม่สังกัดสถานศึกษามี 2 ช่วงอายุคือ16-18 ปี(ระดับมัธยมปลาย/ปวช.) และช่วงอายุ19-23 ปี (อนุโลมถึง 25 ปี) (ระดับอนุปริญญา/ปวส./ อุดมศึกษา) ในจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สมัครทางลิ้งค์ https://forms.gle/t7GEfpyb4NKj9Bft5 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม และ kickoff โครงการในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 นี้

ย้อนกลับ