เมื่อวันที่
16 ต.ค. 2020

ป้ายกำกับ

​วจก. ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมระชุมหารือจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรม


วจก. ราชภัฏยะลา ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประชุมหารือจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

วันนี้ (15 ตุลาคม 63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ นามบุรี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ ประชุมร่วมกับตัวแทนสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ประชุมหารือเพื่อดำเนินการด้านการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนานวัตกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (Deep South STEAM4INNOVATOR Coaching Program) จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการนวัตกรรมสำหรับพัฒนานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมปิงหลางชิง ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ย้อนกลับ