เมื่อวันที่
29 ก.ย. 2022

ป้ายกำกับ

องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา


องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

วันนี้ (28 ก.ย.65 ) พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จังหวัดยะลา พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ในด้านการผลิตครูและพัฒนาคุณภาพการศึกษาห้วงที่ผ่านมา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.รุ่งลาวัณย์ จันทรัตนา คณบดีครุศาสตร์ คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้นำนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับ

ในการนี้ องคมนตรี กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจมารับฟังแนวคิดการบริหารด้านการศึกษาของคณบดีแต่ละคณะ เพื่อนำมาสรุปการพัฒนาด้านการศึกษาว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยแค่ไหน ขณะเดียวกันเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาอยู่ในพื้นที่พิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะฉะนั้นการออกแบบหลักสูตรของคณะครุศาสตร์จะต้องมีความพิเศษกว่าสถานศึกษาอื่นๆ ต้องมุ่งหมายให้เยาวชนเหล่านี้ออกไปประกอบอาชีพ สร้างตนเอง สร้างครอบครัวสังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ข่าว : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ (NNT)

ย้อนกลับ