เมื่อวันที่
7 พ.ย. 2019

ป้ายกำกับ
คณะครุศาสตร์ สรรหาคณบดี

​อธิการบดี มรภ.ยะลา รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์


อธิการบดี มรภ.ยะลา รับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาคณะ และลงคะแนนหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์

วันนี้ (7พ.ย.62) เวลา 14.10 น. ที่ห้องประชุมเซียน ตาน ฮวา ชั้น 3 คณะครุศาสตร์ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมพบปะ และรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ แนวทางการพัฒนาคณะ และลงคะแนนหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ โดยมีผู้แสดงวิสัยทัศน์ จำนวน 2 คน คือ ดร.มูหัมมัดตอลาล แกมะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา อาจารย์ประจำสาขาวิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ และบุคลากรคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้

ย้อนกลับ