เมื่อวันที่
4 ส.ค. 2022

ป้ายกำกับ

​อธิการบดี มรภ.ยะลา เยี่ยมชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.


อธิการบดี มรภ.ยะลา เยี่ยมชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.

วันนี้ ( 4 ส.ค.65) เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เยี่ยมชมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามอัธยาศัย ผ่านชิ้นงานสื่อสัมผัสและกิจกรรมที่หลากหลายของ อพวช. ซึ่งนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะและกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ผ่านการทดลองด้วยตนเอง สร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้อย่างสนุกสนานที่จะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนสนใจ เข้าใจ และเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภัทร์ กุณฑล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ให้การต้อนรับพร้อมนำชมกิจกรรมภายในงาน 

ย้อนกลับ