เมื่อวันที่
15 ก.ย. 2020

ป้ายกำกับ

​อธิการบดี พบปะหารือการวางแผนงานยุทธศาสตร์งานประชาสัมพันธ์


วันนี้ (15 ก.ย. 63) 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้ อาจารย์จรัญ พิทักษ์ธรรม หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาการจัดการ เพื่อหารือการวางแผนการดำเนินงานด้านยุทธศาสตร์งานประชาสัมพันธ์ และการประชาสัมพันธ์โรงแรมยะลาพาเลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา แลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ ห้องประชุมลาดา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ย้อนกลับ