เมื่อวันที่
10 มิ.ย. 2020

ป้ายกำกับ

กำหนดการทดสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ศ. รหัส 58,59


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส 58 - 59 ที่ยัง "ไม่สอบ" และสอบ "ไม่ผ่าน" การสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์เก่งไอที) ให้นักศึกษาเข้ารับการสอบวัดความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รอบพิเศษ 2563 (สอบออนไลน์) ในวันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1589