เมื่อวันที่
16 ก.พ. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 8777