เมื่อวันที่
11 พ.ย. 2019

ป้ายกำกับ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS


มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ IDP+IS พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้วยการจัดทำตัวชี้วัดระดับบุคคลฯ

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1325