เมื่อวันที่
12 ก.ค. 2023

ป้ายกำกับ

​เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ข้อกฎหมายใหม่และสําคัญที่ผู้บริหารท้องถิ่น


เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ข้อกฎหมายใหม่และสําคัญที่ผู้บริหารท้องถิ่นต้องทราบเพื่อป้องกันการกระทําผิด และการประชุมสภาท้องถิ่นที่ถูกต้องรวมทั้งทบทวนความรู้ วิธีการ ระเบียบ ข้อบังคับ ภายหลังการบริหารงานที่ผ่านมาของผู้บริหารท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 14 - 16 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมเลยพาเลช อ.เมือง จ.เลย

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 532