เมื่อวันที่
31 พ.ค. 2024

ป้ายกำกับ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาหนังสือ/ตำรา 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาหนังสือ/ตำรา 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหนังสือ/ตำรา เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระหว่างวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายในการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และสนับสนุนอาจารย์หรือบุคลากร ในการทำผลงานวิชาการในรูปแบบหนังสือ หรือตำรา สำหรับการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวมถึงรวบรวมผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 90 ปี “จากวิทยาลัยครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้” ในช่วงวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2567 ให้เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์

จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการพัฒนาหนังสือ/ตำรา เฉลิมฉลองครบรอบ 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 568