เมื่อวันที่
31 ก.ค. 2020

ป้ายกำกับ

รับสมัครบุคคลฯที่มีผลงานด้านส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ป้องกัน และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๓ รายละเอียดตามแนบ

เอกสารแนบ

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1414