แสดงความยินดี น.ศ. รปศ.ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดภาพถ่าย "สู่ธรรมชาติ"


หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครองและกฏหมายมหาชน  ขอแสดงความยินดีกับนายนัสเรย์ซาล หลีเส็น นักศึกษาสาขาการปกครองและกฏหมายมหาชนชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ"สู่ธรรมชาติ"

ย้อนกลับ

เปิดอ่าน : 1448